FAIR SQUAREDs företagspartners är inte ekonomiskt beroende av FAIR SQUARED GmbH. Vi är jämbördiga i våra förhandlingar, behandlar våra partner med respekt och engagerar oss med dem i en ärlig och öppen dialog. Detta resulterar i långsiktiga kontrakt som leder till en rättvisare världshandel.

Produktrecepeten är firmans egendom. Var sjätte månad utvecklar FAIR SQUARED 5-8 nyheter som årligen presenteras i februari och september. Märket FAIR SQUARED är ett registrerat varumärke i många länder.