Cílem sdružení Fair Rubber je „přispívat ke zlepšování životních a pracovních podmínek prvovýrobců přírodního latexu (kaučuku) uplatňováním principů fair trade v obchodování s produkty vyrobenými z přírodního kaučuku“.

To je citát ze stanov sdružení. Co ale v praxi znamená?

Fair Rubber prospívá lidem

Právě prvoproducenti přírodního kaučuku, tedy ti, kdo kaučuk stáčí ze stromů, pracovníci plantáží a drobní pěstitelé, by měli mít možnost zapojit se do obchodu faitr trade. Bohužel právě nízké výkupní ceny zboží jim neumožňují zajistit vlastní prací sobě a svým rodinám slušné živobytí. A právě sem chce Fair Rubber zaměřit svou pomoc: Výplatou sociální prémie prvovýrobcům je možné zajistit, že i po dobu propadu výkupních cen na světových trzích, budou náklady na pěstování přírodního kaučuku pokryty a přebytek může být navíc použit na zlepšování jejich životních a pracovních podmínek. Konečné rozhodnutí, jak s prémií naloží, však zůstává na samotných pěstitelích.

Fair Rubber prospívá přírodě

Agrochemikálie, které se při pěstování přírodního kaučuku používají, nezpůsobují problémy pouze jako rezidua, která ve výrobcích z kaučuku zůstávají. Ještě škodlivější jsou přímo při jejich použití a představují tak nebezpečí pro všechny, kdo jsou do procesu výroby a zpracování přírodního kaučuku zapojeni.

Fair Rubber usiluje o pěstování přírodního kaučuku v souladu s principy fair trade a k tomu způsobem co nejvíc šetrným k životnímu prostředí. Proto podporuje sdružení Fair Rubber své producenty v tom, aby získali certifikaci v souladu s předpisy Forest Stewardship Council (FSC). To zahrnuje i sledování dodržování minimálních sociálních standardů. Více informací na www.fairrubber.org