FSC® (Forest Stewardship Council®) usiluje o ekologicky šetrné, společensky přínosné a hospodářsky životaschopné obhospodařování a zachování lesů tak, aby bylo zároveň v souladu se sociálními, ekonomickými a ekologickými potřebami současných i budoucích generací. Etiketa FSC zaručuje, že jsou v celém hodnotovém řetězci používány pouze materiály kontrolované a certifikované podle FSC.

Následující materiály mohou být použity pro výrobu výrobků certifikovaných společností FSC: množství certifikované FSC, kontrolované zdroje dřeva nebo recyklované materiály. V závislosti na typu štítku FSC lze vidět, zda produkt pochází z lesního hospodářství certifikovaného FSC (FSC 100%), zda se používá pouze FSC certifikovaný recyklovaný materiál (FSC Recycled) nebo zda byla použita směs FSC certifikovaných, kontrolovaných nebo recyklovaných zdojů (FSC Mix).