Halal se překládá z arabštiny jako „povolený“ nebo „přípustný“. Pro muslimy je mimo jiné nepřípustné konzumovat vepřové maso a produkty z něj, krev, alkohol nebo další omamné látky. Stejně tak je však muslimům zakázáno konzumovat maso zvířat, která nebyla správně poražena. Halal tedy znamená to, že daný produkt je pro muslimy vhodný, povolený.

Člověk nepřijímá živiny pouze ústy ale také kůží ve formě kosmetických produktů. Pro muslimy je tím pádem nutné, aby při výrobě kosmetických produktů nebyly použity „zakázané“ suroviny a aby ani výrobní linky nebo stroje nebyly těmito surovinami kontaminovány. Naše výroba je každoročně prověřována auditem Islámského centra v Cáchách. FAIR SQUARED je jedna z mála evropských značek, které vyrábějí Halal kosmetiku. Více informací o certifikaci a povolených postupech najdete na www.halal-europe.com