FAIR SQUARED betyder „fair kvadreret“ eller „fair i anden“ og står for qualitetsprodukter og forståelige produktionsprocesser. FAIR SQAURED betyder helt konkret, at man betaler mere for inholdsstoffer fra de fattige regioner på verden, for at danne bedre livs- og arbejdsvilkår for producenterne og deres familier i ulandene. FAIR SQUARED står for fair behandling af alle involverede i produktionsprocessen – anstændige arbejdsvilkår, miljømæssigt bæredygtige forretningspraksis og ingen dyreforsøg og børnearbejde.