Mærket af den internationale forening „The Vegan Society“ med hovedkvarter i Birmingham findes globalt ikke kun på kosmetikprodukter, men også på levnedsmidler, påklædning, rengøringsprodukter og andre produkter. Mærket garanterer, at produkterne på ingen måde indeholder animalske substanser.

  • Animalske indholdsstoffer: Producenten må ikke benytte animalske indholdsstoffer (heller ingen animalske biprodukter) i produktet eller under fremstillingsprocessen, for at produktet kan blive certificeret.
  • Dyreforsøg: Udviklingen og/eller produktets fremstilling må på ingen måde inddrage dyreforsøg. Dette må hverken ske i virksomhedens navn, eller på vegne af andre parter, der bliver kontrolleret af virksomheden.
  • genetisk modificerede organismer: udviklingen og fremstillingen af genetisk modificerede organismer må ikke indebære gener af dyr eller fra substanser der stammer fra dyr. Produkter, som er genbehandlet, skal mærkes som sådan.

Den „European Vegetarian Union“ anslår, der i Europa lever mellem 2% og 10% vegetarer. Heraf er de fleste kvinder (med en relation kvinde til mand med 4,3 til 1). Efterspørgslen efter dyrefrie produkter er i de sidste år stadig stigende. Især hos de yngre fortsætter denne trend. Ifølge en undersøgelse af det markedsundersøgende selskab Mintel køber i dag hver femte blandt de 16- til 24-årige alternativer til kød. Etisk motiverede vegetarer og veganere tager passer på, at deres kosmetik er fri for produkter fra dyr og dyreforsøg. Derfor er det vigtigt, at hele leverings- og produktionskæden omsættes på en vegan måde. Dertil hører også, at emballagens lim og tabe er fri for animalske bestandele og at der høstes uden hjælp af dyr.

Mere information på www.vegansociety.com