Naturkautsjuklatex fra Indien (6)
Fra Kerala og Tamil Nadu i Sydindien får vi naturlatex, to vigtige indholdsstoffer, der anvendes i mange af vores produkter. Vi understøtter disse to regioner mere og mere.

Photo credit: Fair Rubber © Martin Kunz