Η Fair Trade Labelling Organisation (FLO) έχει αναπτύξει Fair Trade κριτήρια για πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στη FAIR SQUARED, αλλά όχι για όλα. Ένα από αυτά που λείπουν είναι το φυσικό latex ή καουτσούκ. Το φυσικό latex είναι το προϊόν που παράγεται από το τροπικό δέντρο „Hevea Brasiliensis“.

Η Fair Rubber Association ιδρύθηκε με „στόχο να συμβάλουμε στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των κύριων παραγωγών φυσικού latex (καουτσούκ), εφαρμόζοντας τις αρχές του Δίκαιου Εμπορίου (Fair Trade) στο εμπόριο των προϊόντων, που κατασκευάζονται από φυσικό καουτσούκ.“

Αυτό αναφέρεται στις θεμελιώδεις αρχές της Fair Rubber Association – αλλά τι σημαίνει ουσιαστικά;
Το Fair Trade είναι ωφέλιμο για πολλούς ανθρώπους. Συγκεκριμένα, οι κύριοι παραγωγοί φυσικού latex, οι συλλέκτες του latex από τα δέντρα καουτσούκ, οι εργάτες στις φυτείες και οι αγρότες μικρής κλίμακας, θα έπρεπε να μπορούν να συμμετέχουν στο Fair Trade. Εξαιτίας των χαμηλών τιμών της αγοράς του καουτσούκ παγκοσμίως, δε μπορούν συχνά να προσφέρουν επαρκή αγαθά στις οικογένειες τους.

Εδώ εμπλέκεται η Fair Rubber Association: Τα μέλη της Fair Rubber Association πληρώνουν 0.50 € ανά κιλό ξηρού καουτσούκ (DRC) στους προμηθευτές τους. Το ασφάλιστρο Fair Trade εξασφαλίζει (στις περισσότερες περιπτώσεις), ότι το κόστος παραγωγής καλύπτεται, ακόμα και όταν οι τιμές της αγοράς είναι πολύ χαμηλές. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ασφάλιστρο Fair Trade δίνει ένα οικονομικό περιθώριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας. Το συμβούλιο των αγροτών μικρής κλίμακας ή μια επιτροπή εργατών στις φυτείες, εκλεγμένη από το εργατικό δυναμικό και τους αντιπροσώπους της ομάδας management, αποφασίζουν πως να ξοδέψουν το ασφάλιστρο Fair Trade.

Όλα τα προϊόντα της FAIR SQUARED φτιαγμένα από καουτσούκ, πχ προφυλακτικά, το κύπελο περιόδου και το Eco-Razor Universal φέρουν το λογότυπο Fair Rubber, όπως και όλα τα μελλοντικά προϊόντα της FAIR SQUARED, τα οποία θα παράγονται από καουτσούκ.