Το FSC® (Forest Stewardship Council®) δεσμεύεται να προωθεί μια φιλική προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνη και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών, που εκπληρώνει τις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές ανάγκες της παρούσας γενιάς, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Η πιστοποίηση εξασφαλίζει ότι μόνο τα FSC-πιστοποιημένα και ελεγχόμενα υλικά θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας. Για την παραγωγή πιστοποιημένων FSC προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τ’ ακόλουθα υλικά: FSC-πιστοποιημένες ποσότητες, ελεγμένο ξύλο ή ανακυκλωμένα υλικά. Ανάλογα με την FSC πιστοποίηση, ο οποιοσδήποτε μπορεί να διαπιστώσει αν ένα προϊόν είναι φτιαγμένο μόνο με υλικά από FSC πιστοποιημένα δάση (FSC 100%), αν είναι φτιαγμένο με ανακυκλωμένα, πιστοποιημένα υλικά (FSC recycled), ή αν αποτελείται από ένα μείγμα πιστοποιημένων και ελεγμένων υλικών (FSC mix).