Στη FAIR SQUARED θέτουμε τους στόχους του κινήματος Fair Trade στον πυρήνα των πράξεων μας. Είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες παγκομίως με FLO πιστοποιημένα καλλυντικά προϊόντα και είμαστε πιθανώς η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί αποκλειστικά Fairtrade συστατικά (εφόσον είναι διαθέσιμα στο Fair Trade).

Τι αντιπροσωπεύει η Fair Trade;
-Όχι στην παιδική εργασία, όχι στην καταναγκαστική εργασία φυλακισμένων
-εγγυημένες ελάχιστες τιμές για παραγωγούς, οι οποίες καλύπτουν το κόστος παραγωγής
-Πληρώνεται Fair Trade ασφάλιστρο, ανεξαρτήτως των τιμών της αγοράς
-αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας (πληρωμή, ασφάλεια, ωράριο εργασίας)
-διαφάνεια ως προς τους όρους πρόσληψης
-δημοκρατικά οργανωμένοι συνεργάτες ή εργατικές επιτροπές ή σωματεία. (Διαχωρισμός του κέρδους, ίσες ψήφοι)

Οι Fairtrade άδειες (παραγωγοί και διανομείς) ελέγχονται τακτικά από τον ανέξαρτητο οργανισμό FLO CERT (www.flocert.net). Μόνο οι συνεργάτες που πληρούν τις FLO-Fairtrade προϋποθέσεις και δουλεύουν σύμφωνα με τα κριτήριά του, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το γνωστό λογότυπο Fairtrade. Στην Ευρώπη, έως και το 90% των καταναλωτών αναγνωρίζουν το λογότυπο Fairtrade και από αυτούς το 95% το θεωρούν αξιόπιστο.