Η πιστοποίηση „vegan“, που απονέμεται από τη διεθνή „Vegan Society“, μπορεί να βρεθεί σε επεξεργασμένα τρόφιμα, ρούχα και καθαριστικά προϊόντα, αλλά όχι σε καλλυντικά. Η πιστοποίηση εγγυάται ότι το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που προέρχονται από ζώα. Τα προϊόντα της FAIR SQUARED είναι πιστοποιημένα από τη British Vegan Society. Εδώ είναι μερικές από τις απαραίτητες προϋποθέσεις:

-Ζωικά συστατικά: Η παρασκευή και/ή η ανάπτυξη του προϊόντος και όπου εφαρμόζονται τα συστατικά του, δεν πρέπει να εμπεριέχουν ή να εμπεριείχαν οποιουδήποτε προϊόν πρόερχεται από ζώα ή κάποιο παράγωγό τους.

-Δοκιμές σε ζώα: Η κατασκευή και/ή η ανάπτυξη του προϊόντος και όπου εφαρμόζονται τα συστατικά του, δεν πρέπει να σχετίζονται ή να είχαν σχετιστεί με οποιοδήποτε είδος ελέγχου πάνω σε ζώα, που διεξήχθη κατά πρωτοβουλία της εταιρείας ή εκ μέρους της, ή από τρίτους όπου η εταιρεία ελέγχει άμεσα.

-Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: Η ανάπτυξη και/ή η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO) δεν πρέπει να περιέχει ζωικά γονίδια ή ζωικώς παραχθείσες ουσίες. Προϊόντα που υποβάλλονται προς καταχώριση, που περιέχουν ή μπορεί να περιέχουν GMOs, πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια.