“Reilu” – usein käytetty sana

Reilun kaupan yhteydessä määritellään useita eri termejä:

“kauppa”: termi kauppa tarkoittaa kaupan käynnin osa-aluetta, jossa tiettyjä hyödykkeitä myydään voittoa tavoittelevissa tarkoituksissa. Termi viittaa myös hyödykkeiden vaihtokauppaan, joka tarkoittaa kaupankäyntiä eri maiden, alueiden, yhtiöiden, ihmisten jne. välillä.

“reilu kauppa (fair trade)” tarkoittaa yleisesti hyödykkeiden oikeudenmukaista vaihtoa. Tämä käsittää asioita kuten työntekijöiden oikeudet, tullimaksut, maksettavat tuet, sekä ennen kaikkea yhteistyökumppaneiden ja tuottajien oikeudenmukainen kohtelu.

“Reilu kauppa (Fair Trade)” – termi käsittää koko reilu kauppa-liikkeen, myös organisaatiot ja yhtiöt, jotka käyttävät erilaisia reilun kaupan logoja (FLO:n rinnalla on myös muita sertifioivia keskuksia) sekä ne, joilla ei ole reilun kaupan merkkiä, mutta jotka kuitenkin toimivat reilun kaupan periaatteiden mukaan. Tärkeintä on, että ne noudattavat olennaisia reilun kaupan kriteerejä, kuten pyrkimystä konventionaalisen maailmankaupan muuttamiseen ja tuottajien tukemista.

“Reilukauppa (Fairtrade)” käsittää organisaation Fairtrade International (FLO, national Fairtrade organizations, Fairtrade marketing organizations ja Fairtrade producers networks). Fairtrade on järjestelmä, joka tunnistaa ja sertifioi tuotteet ja jälleenmyyjät, jotka täyttävät FLO:n (Fairtrade International) standardit.

Miksi jotkin tuotteet on merkitty “Reilun kaupan mukaisiksi” (fairly traded) ilman, että ne kantavat reilun kaupan merkkiä?

Jotkin organisaatiot ovat jo pitkän aikaa kampanjoineet reilun kaupan puolesta. Monet näistä organisaatioista on perustettu jo kauan ennen reilun kaupan sertifikaattien syntymistä. Jotkin organisaatiot tarjoavat tuotteita, joille ei ole olemassa reilun kaupan standardeja, kuten käsityötuotteita.

“Reilu kauppa (Fair Trade)” tai “reilun kaupan mukainen (fairly traded)” eivät ole suojattuja termejä. Tuotteiden, joiden sanotaan olevan reilun kaupan mukaisia (fairly traded) kohdalla tulee kysyä, mihin tämä väite perustuu.

Mitä Reilu kauppa tarkoittaa?

Reilun kaupan pääperiaate on keskittyminen kehitysmaiden ihmisiin. Päämääränä on pienviljelijöiden ja työntekijöiden tukeminen ja heidän asemansa parantaminen kansainvälisillä markkinoilla. Vain tuotteille, jotka täyttävät kansainväliset Reilun kaupan standardit myönnetään reilun kaupan merkki. Muutamia keskeisiä standardeja ovat:

• Työntekijät, sadonkorjaajat ja tuottajat saavat taatun minimipalkan. Tämä auttaa heitä parantamaan heidän työ- ja elinolojaan kestävästi.
• Tuottajille taataan mahdollisuus myydä tuotteensa reiluilla ja oikeudenmukaisilla hinnoilla.
• Reilun kaupan hintojen tulee korvata vähintään tuotantokulut ja mahdollistaa tuottajille köyhyysrajan yläpuolella eläminen
• Haitalliset käytännöt, pakkotyövoima, syrjintä ja hyväksikäyttävä lapsityövoima ovat kiellettyjä.
• Tuottajaryhmät saavat reilun kaupan lisää, jonka avulla he voivat rahoittaa sosiaalisia projekteja kuten rakennushankkeita, koulutusta, lääkehoitoa jne.
• Tuottajat voivat pitkäkestoisten kauppasuhteiden ansiosta suunnitella paremmin tulevaisuuttaan.
• Reilun kaupan tuottajia tuetaan heidän siirtyessään luomuviljelyyn ja luomutuotteista maksetaan lisähinta. Ympäristöystävälliset standardit vähentävät pestisidien ja kemikaalien käyttöä ja kieltävät geenimuunnellut viljelykasvit.
• Reilu kauppa edistää tasavertaisuutta kansainvälisessä kaupassa keskustelun, läpinäkyvyyden ja molemminpuolisen kunnioituksen kautta.
• Ostopäätöksillään kuluttajat antavat henkilökohtaisen panoksensa kehitysapuun ja sitä kautta köyhyyden vähentämiseen.

Päämääränä on tukea vastuullista kuluttamista ja sitä kautta taistella köyhyyttä vastaan. Reilu kauppa merkitsee eettistä käyttäytymistä ja kauppa, kestävyys ja läpinäkyvyys rankentavat sillan tuottajien ja kuluttajien välille. Kuluttajat, jotka ostavat Reilun kaupan tuotteita tukevat suoraan ostonsa välityksellä köyhien perheiden elinolojen parantamista. Tällä hetkellä 1,3 miljoonaa pienviljelijää ja työntekijää yli 70 maassa hyötyvät Reilusta kaupasta.

Fair Label Organisaatio

Fairtrade International, lyhennettynä FLO, on sateenvarjo-organisaatio kaikkien kansallisten Reilun kaupan organisaatioiden yläpuolella. Järjestö perustettiin vuonna 1997 Bonnissa, Saksassa tarkoituksenaan yhdistää erilaiset Reilun kaupan merkit ja standardit. FLO koostuu kahdesta osa-alueesta:

• FLO e.V. kehittää edellytykset ja periaatteet, jotka täytyy saavuttaa Reilun kaupan sertifikaation saamiseksi
• FLO-CERT (FLO-sertifikaatio) kontrolloi näiden periaatteiden noudattamista. Tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että tuotteet, joiden väitetään olevan „reiluja“ myös todellisuudessa ovat niitä.

Kansainvälinen Reilu kauppa -järjestelmä koostuu tänä päivänä kolmesta tuottajaverkostosta, 25 kansallisesta Reilu kauppa -organisaatiosta, FLO e.V.:sta ja FLO-CERT:sta. Reilu kauppa -organisaatiot myöntävät reilun kaupan merkit kyseenomaisissa maissa. Saksassa tämä on esimerkiksi Transfair e.V., Sveitsissä Max Havelaar Foundation ja Itävallassa Fairtrade Austria. Tuottajaverkostot käsittävät monet erilaiset tuottajaryhmät Latinalaisessa Amerikassa Afrikassa ja Aasiassa (CLAC: Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, AFN: African Fairtrade Network ja NAP: Network of Asian Producers).

FLO:n myöntämä Reilun kaupan merkki on Reilu kauppa -foorumin mukaan reilun kaupan alueella tunnetuin ja yksi tiukimmista laatumerkeistä. Tuotteet, jotka ovat Reilu kauppa -sertifioituja, on tuotettu oikeudenmukaisissa olosuhteissa tai ne sisältävät ainesosia, jotka on tuotettu oikeudenmukaisissa olosuhteissa. Näihin kuuluvat tuotteet kuten kahvi, banaanit, puuvilla, kosmetiikka, korut, sekä puu ja kulta.

Tässä ajankohtainen ote (kesäkuu 2016) Saksasta:

• 83 % kuluttajista sanoo näkevänsä Reilun kaupan merkin satunnaisesti tai usein
• Joka toinen kuluttaja ostaa Reilun kaupan tuotteita
• 95 % Reilun kaupan asiakkaista luottaa merkkiin

Mitä Reilu kauppa tarkalleen tekee?

Fairtrade International on kansalaisjärjestö. Se on vastuussa Reilun kaupan standardien kehityksestä ja se tukee tuottajaryhmiä. Fairtrade International on kansallisten Reilu kauppa -organisaatioiden (esim. Transfair) ja tuottajaverkostojen sateenvarjo-organisaatio.

Reilun kaupan standardit koskevat kaikkia Reilun kaupan tuottajia ja työntekijöitä. Myyjien ja yritysten, jotka merkitsevät tuotteensa Reilun kaupan merkillä, tulee toimia Reilun kaupan standardien mukaan. Sama koskee myös muita tuotantoketjun toimijoita, kuten maahantuojia, viejiä ja lisenssoijia.

Fairtrade International tukee tuottajia Fairtrade sertifikaation vaatimusten täyttämisessä ja viljelijöitä ja osuuskuntia mahdollisuuksien luomisessa kansainvälisillä markkinoilla. Fairtrade International toimii myös yhteistyössä niin kutsuttujen “yhteistyö-asiamiesten” kanssa, jotka toimivat vierellä. He tukevat tuottajia koulutuksessa, sertifikaatiokonsultoinnissa ja kontaktien luomisessa myyjiin.

Mitä ovat Reilun kaupan standardit?

Taloudelliset ja sosiaaliset aspektit ovat Reilun kaupan standardien tärkeimmät pilarit. Ne luovat Reilun kaupan säännöt. Kaikkien tuottajien ja kauppiaiden tulee toimia standardien mukaan, vain tällöin heillä on oikeus saada Reilun kaupan merkki. Standardit on kehitetty maailman köyhimmissä maissa elävien pienviljelijöiden ja plantaasien työntekijöiden elämänlaadun parantamista varten. Standardien kehittämisen suorittaa Fairtrade Internationalin standardointiosasto (Department of Standards). Ne on kehitetty yhteistyössä tuottajien, jakelijoiden ja experttien kanssa. Reilun kaupan standardit koostuvat ydinindikaattoreista ja niin kutsutuista kehitysindikaattoreista. Ydinvaatimuksien tulee olla täytetty kaikkien tuottajaryhmien osalta Reilu kauppa -sertifioinnin saavuttamiseksi. Ensimmäisen sertifioinnin jälkeen tuottajien tulee täyttää myös kehitysvaatimukset. Nämä ovat laajempia ja niiden päämäärä on muun muassa parantaa tuottajien organisaatiota ja työoloja, sekä lisäksi toteuttaa pitkän tähtäimen toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi.

Mitä Reilu kauppa on FAIR SQUARED -tuotteissa?

Kaikki tuotteen ainesosat, jotka ovat saatavilla Reilun kaupan versiona, on lisättävä Reilun kaupan sertifioimana ainesosana tuotteeseen. Kosmetiikkatuotteissa tämä tarkoittaa, että jos resepti esimerkiksi sisältää aprikoosiöljyä, käytetyn aprikoosiöljyn (jos mahdollista) on tultava Reilun kaupan tuottajalta.
On kuitenkin olemassa kosmeettisia ainesosia, jotka eivät vielä kuulu FLO-järjestelmään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö ne voisi olla oikeudenmukaisesti tuotettuja. Koska ne eivät kuulu FLO:n piiriin, niitä ei ole sisällytetty Reilun kaupan prosenttimäärään, joka annetaan jokaisessa tuotteessa.

Tuotteissa, jotka jäävät iholle tai imeytyvät ihoon (esim. voiteet) on Reilun kaupan prosenttimäärän oltava vähintään 5 %. Tuotteissa, jotka pestään pois (esim. saippuat) on prosenttimäärän oltava vähintään 2 %. Ensisilmäyksellä tämä ei vaikuta kovinkaan „reilulta“.

Kuitenkin: ei ole olemassa Reilun kaupan vettä, joka kosmetiikkatuotteissa on noin 90 % sisällöstä, ja Reilun kaupan sisältö mitataan sen märkäpainon perusteella. Jos vettä ei laskettaisi, olisi Reilun kaupan prosenttimääräinen sisältö luonnollisesti paljon korkeampi. Tämä on harmillista, mutta nämä ovat Reilun kaupan säännöt. Ilman vettä FAIR SQUARED -tuotteiden keskimääräinen Reilun kaupan prosenttimäärä on yli 35 %. Muut prosenttimäärät luonnollisesti koostuvat ainesosista, joita tarvitaan kosmetiikan laadun parantamiseen ja joita ei ole merkitty FLO:n kautta. Pidämme kiinni näistä ainesosista, koska päämäärämme on saavuttaa mahdollisimman korkea Reilun kaupan prosenttimäärä ilman laadun menettämistä.

Miten Reilun kaupan tuottajia ja kauppiaita kontrolloidaan?

Kun tuottaja-organisaatio on saanut Reilun kaupan -sertifikaation, se kontrolloidaan vuosittain. Reilun kaupan sertifikaatti tulee uusia kolmen vuoden välein, jonka yhteydessä suoritetaan laajat tarkastukset.
FLO-CERT -sertifikaatio tarkastaa osaltaan, että tuottajat ja kauppiaat toimivat Reilun kaupan standardien mukaan, ja että sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset standardit kohdataan. Se myös kontrolloi, että tuottaja-organisaatioille maksetaan kiinteä minimihinta ja reilun kaupan lisä.

FLO-CERT on Fairtrade Internationalin itsenäinen sertifikaatio-yritys. Yritys sertifioi tuottajia ja jakelijoita Reilun kaupan standardien mukaan yli 115 maassa. Tarkastajat ovat säännöllisesti toimessa ja varmistavat, että Reilun kaupan standardeista pidetään kiinni.

Saavuttaako raha tuottajat?

FAIR SQUARED saa kaikki Reilun kaupan ainesosat Reilun kaupan tuottajilta, joita Fair Label Organization (FLO) säännöllisesti valvoo. Tämä ei takaa vain tuottajille maksettavaa minimipalkkaa vaan myös lisän, joka auttaa työntekijöitä ja heidän perheitään heidän elinolojensa parantamisessa.

Fairtraden (FLO) suorittama ulkoinen valvonta on tärkeää kaikille osapuolille, jotta kuluttajille voidaan varmistaa, että raha päätyy juuri sitä tarvitseville. Valitettavasti on olemassa myös niin kutsuttuja reilupesijöitä (faiwashers tai freeriders), jotka mainostavat Reilulla kaupalla tai toimivansa Reilun kaupan mukaan (fair traded), vaikka heidän tuotteissaan ei ole mitään todistettavasti Reilun kaupan mukaista. Reilun kaupan merkki kuitenkin varmistaa luottamuksen. Tämän lisäksi me vierailemme henkilökohtaisesti tuottaja-yhteistyökumppaneidemme luona ja olemme jokaisen matkan jälkeen aina syvästi vaikuttuneita, kuinka Reilu kauppa todella saa aikaan muutoksen ja parantaa elämänlaatua.

Kritiikki reilua kauppaa kohtaan

Erilaisten Reilun kaupan merkkijärjestöjen olemassa olon vuoksi, ja koska Reilu kauppa on erityisen altis maailman politiikan muutoksille ja heilahteluille, ovat kuluttajat luonnollisesti epätietoisia siitä, onko Reilu kauppa todellisuudessa reilua.

Ohessa on ajantasainen kooste kaikkein tyypillisimmistä ajatuksista/kritiikistä. Lyhyempiä, sopivia vastauksia ei ole tarjolla. Olemme myös iloisia voidessamme viitata FLO:n/ Max Havelaarin web-sivuihin:

• Sertifikaatiomaksut ovat tuottajille erittäin kalliita ja ne täytyy maksaa, vaikka asiakkaita ei vielä olisi ollenkaan. Hyötyjä on sertifioija, joka edelleen hyvin usein luo omat uudet merkkinsä. Meidän vastauksemme: Reilun kaupan järjestelmä tarjoaa heikoille tuottajille / osuuskunnille rahoitusta, joka täyttää tämän kuilun ja tekee sertifikaatiosta rahallisesti mahdollista.
• Viljelijät saavat vain erittäin pienen osan lisämaksuista. Meidän vastauksemme: tietenkin voi valittaa siitä, että käydäkseen kauppaa Euroopassa on nettomarginaalin oltava erittäin korkea jakelun toimimiseksi. Viljelijöille tällä ei kuitenkaan ole väliä, koska he haluavat myydä mahdolisimman paljon omia raaka-aineitaan. Tätä varten he tarvitsevat eurooppalaisia kauppiaita. Se ei ole kuitenkaan helppoa kauppiaille Euroopassa, elleivät he ole järjestäytyneitä ketjuliikkeitä, sillä kun he laskevat menonsa yhteen, ei liikevaihdosta jää paljoakaan yli.
• Reilunpesijät (fairwashers) voivat sertifioida vain yksittäisen tuotteen, mutta eivät kokonaista tuotantoa tai tuotesarjoja. Meidän vastauksemme: kyllä, mutta se riippuu aina kuluttajista itsestään, mihin tarjoajaan he päättävät luottaa.
• On myös siirtotyöläisiä, jotka eivät voi hyötyä Reilun kaupan minimipalkasta. Meidän vastauksemme: kyllä, tämä on kuilu Reilun kaupan järjestelmässä, jota työstetään parhaillaan. Tämä ei meidän tietojemme mukaan koske yrityksiä, jotka toimivat yhteistyössä FAIR SQUAREDin kanssa.