FAIR SQUARED – הוגן בריבוע – פשוטו כמשמעו. באופן הוגן במיוחד, אנחנו שמים דגש על מוצרים באיכות גבוהה ותהליך ייצור בר-קיימא.
המשמעות של FAIR SQUARED היא שאנחנו משלמים תשלום נוסף עבור מרכיבים המגיעים מהאזורים העניים ביותר בעולם.

תשלום נוסף זה משמש כדי לשפר את תנאי המחיה והעבודה של עובדי המטעים ובני משפחותיהם.
FAIR SQUARED מייצגת יחסי מסחר הוגנים ויחס הוגן לכל המעורבים בתהליך הייצור – תנאי עבודה הומניים, פעילות כלכלית סביבתית ובת-קיימא ואיסור על ניסויים בבע”ח ועבודת ילדים.