חברות רבות חושבות שהן עוסקות בסחר בצורה הוגנת, שהן מחשיבות את רווחת בעלי החיים לדבר חשוב, או שהן פועלות בצורה בת-קיימא.
FAIR SQUARED חושבת אותו הדבר. עם זאת, אנחנו גם מאפשרים לטענה שלנו לעבור בחינה על ידי גוף חיצוני.
עבורנו, ב-FAIR SQUARED המונחים האלו הם לא מילים ריקות, המשמשות רק לצורכי שיווק.

הכול נעשה בצורה שקופה וכנה לחלוטין. לקוחות רבים מכירים ובוטחים בארגוני הלוגו העצמאיים, וגם אנחנו משוכנעים לחלוטין ותומכים בהם.

ברצוננו להציג בפניכם את שותפי הלוגו השונים שלנו

Fair Squared Logo FSC (tm) - vegan, fair tradeFCS
לבקש מוצרים מוסמכים שלנו