ה- FSC™ (יער סדרנות המועצה ™) מחויבת לקידום של ידידותית לסביבה, מועיל

מבחינה כלכלית ו קיימא מבחינה כלכלית של יערות, כך שהם משמשים את האינטרסים של הצרכים החברתיים, הכלכלי והאקולוגי של הדורות הנוכחיים והעתידים נשמרים בטווח הארוך. התווית מבטיחה שרק חומרים FSC מאושרים ומבוקרים משמשים לאורך שרשרת הערך כולה.

החומרים הבאים ניתן להשתמש כדי לייצר מוצרים מאושרים FSC: FSC מוסמך כמויות, מקורות עץ מבוקרת או חומרים ממוחזרים. בהתאם לסוג של תווית FSC, ניתן לראות אם המוצר שמקורו FSC מוסמך ייעור (FSC 100%), רק חומר ממוחזר (FSC ממוחזר) שימש או תערובת של חומרים מבוקרים ומבוקרים (FSC Mix) שימש.