PeTA (People for the ethical Treatment of Animals – אנשים למען יחס מוסרי לבעלי חיים) הינו ארגון זכויות בעלי החיים הגדול ביותר בעולם, והוא נאבק, בין היתר, נגד חקלאות תעשייתית, ניסויים בבעלי חיים וחוות פרווה.

הארגון מפרסם רשימה של כל החברות אשר שלחו אישור בכתב לפיו הן (וצדדים שלישיים) אינן מבצעות ניסויים בבעלי חיים.

הארגון כולל ברשימות שלו רק חברות אשר פעולות לפי קווים מנחים מחמירים ביותר נגד ניסויים בבעלי חיים.
אלה הן חברות אשר מחזיקות במדיניות חברה אשר נוקטת עמדה ברורה נגד ניסויים בבעלי חיים, ובכך מסייעות למנוע ותורמות לביטול מוחלט של ניסויים כאלה.

ל-FAIR SQUARED לא היה קשה לעמוד בקריטריונים אלה, כיוון שכבר מההתחלה, נקטנו עמדה כנגד ניסויים בבעלי חיים.
אנחנו הכרזנו בפני PeTA שאיננו מבצעים או מזמינים ניסויים כאלה, ושלא נעשה זאת בעתיד.
בר זה נכון לגבי כלל מוצרי הקוסמטיקה שלנו.
הם אינם מכילים רכיבים מן החי כמו עור, פרווה, בשר, חלקי גוף, דבש, שעוות דבורים, משי או כל תוצרי לוואי מן החי.

החברה והמוצרים שלנו עברו ביקורת על ידי PeTA וקיבלנו היתר לפרסם עם הלוגו של הארגון.

לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר www.PETA.org