Ikke alle råvarer som FAIR SQUARED prosessen er omfattet av er merket med Fairtradelogoen E.V. (FLO). Det er rett og slett for mange naturlige råvarer for at å være mulig. En av disse råvarene er naturlig gummi. Den er fremstilt fra sevje av tropisk tre “ekte gummitre”.

Målet med Fair Rubber Association er å bidra til en forbedring av arbeids- og levekår for primærprodusentene av naturlig latex ved å bruke prinsippene for Fair Trade til handel med produkter laget av naturgummi. Det er hva de statuerer. Men hva betyr det egentlig?

Fair Rubber er bra for folk. Deltakelse i Fair Trade bør være et alternativ, spesielt for primærprodusentene av naturgummi, gummitappere, og små gummibønder. Men den lave prisen for råvarene gjør det umulig for tapperne, plantasjearbeidere og småbønder å forsørge seg selv og sine familier. Det er der Fair Rubber ønsker å bidra. Vi betaler en Fair Trade premium på 0,50 € pr kilo av naturgummi til primærprodusentene og sikrer at selv under perioder av lave verdensmarkedspriser, vil produksjonskostnadene dekkes og leverandørene vil ha et overskudd. Dette er kritsk viktig for dem for å forbedre sine arbeids- og levevilkår. Beslutningen om hvordan “”premium”” skal brukes ligger hos arbeiderne, for eksempel ved at styret for småskala bondeforeninger, eller i plantasjer med representanter består av utvalgte ansatte med delegert ledelse.

Alle Fair Squared kondomer er laget av naturlig gummi og har blitt sertifisert av Fair Rubber assosiaton.

For mer informasjon gå til www.fairrubber.org