FSC™ (Forest Stewardship Council™) er forpliktet til å fremme miljøvennlig, sosialt fordelaktig og økonomisk levedyktig skogsforvaltning, slik at de blir brukt til fordel for de nåværende og fremtidige generasjoners sosiale, økonomiske og økologiske behov og på lang sikt er bevart. Merkingen sikrer at kun FSC-sertifiserte og kontrollerte materialer brukes langs hele verdikjeden.

Følgende materialer kan brukes til å produsere FSC-sertifiserte produkter: FSC-sertifiserte mengder, kontrollerte tømmerkilder eller resirkulerte materialer. Avhengig av typen FSC-merke, kan man se om produktet kommer fra FSC-sertifisert skogbruk (FSC 100%), bare resirkulert materiale (FSC resirkulert) eller om det er brukt en blanding av sertifiserte og kontrollerte materialer (FSC Mix).