PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) er den største organisasjonen som kjemper for dyrs rettigheter over hele verden, blant annet mot fabrikkoppdrett, dyretesting og pelsdyroppdrett. De lager en oversikt over alle merker som har sendt en skriftlig bekreftelse på at de (eller en tredjepart) ikke har utført dyreforsøk.
PETA har kun selskaper som har de beste retningslinjer mot dyretesting på deres positivliste. Dette er selskaper hvor de etiske retningslinjene tar et klart standpunkt mot dyreforsøk og dermed bidrar til å unngå dyreforsøk samt til en fullstendig avskaffelse av dyreforsøk.

Disse kriteriene var ikke vanskelig å møte for FAIR SQUARED, fordi vi har helt fra starten tatt et standpunkt mot dyretesting. Vi har erklært til PETA at vi verken nå eller i fremtiden vil gjennomføre dyreforsøk. Dette er tilfellet for alle våre kosmetiske produkter. De inneholder ikke ingredienser av animalsk opprinnelse, som dyrehud, pels, kjøtt, kroppsdeler, honning, bivoks, silke eller animalske biprodukter.
Vårt selskap og produkter ble revidert av PETA, og vi har tillatelse til å
annonsere med PETA logo.

For mer informasjon, vennligst besøk www.PETA.org