Vår aprikos olje kommer fra våre partner Mountain Frukt i Pakistan. Fruktene er vannes med brevann fra Karakorum og Himalaya, som påvirker kvaliteten veldig positivt på landbruksprodukter. Fairtrade Mountain Frukt – Selskapet ble startet i 2000 som en del av Fair Trade-programmet i Hunza dalen. I de siste årene har lærebøker blitt innkjøpt, studentene har fått stipender, lekeplasser har blitt bygget, kraftproduksjonsgeneratorer har blitt installert, og vanningsprosjekter har blitt bygget; Alt takket være Fairtrade premium.

Men Fairtrademidlene har ikke bare hjulpet til å bedre levekårene. Gjennom Fairtrade er det nå en selvfølge at kvinner går til lønnet arbeid og i tillegg får de lederstillinger. Richard Friend, som har støttet Fairtrade-prosjektet i Hunza dalen helt fra begynnelsen sier: Det er et stort fremskritt for kvinner i muslimske samfunn. De fleste innbyggerne i Hunza dalen er Ismailis, en muslimsk gruppe som er kjent verden over for støtte av vitenskap og kunst og fremming av grunnskole og videregående skole for gutter og jenter. Ikke desto mindre, det faktum at den sterke arbeidsstyrken på 200 i begge forbehandlingsavdelinger for frukt og nøtter i Hunza dalen, nesten utelukkende består av kvinner, og også ledes av kvinner, er en suksess som har tvunget mange menn i regionen til å revurdere og gi slipp på fordommer.

Photo credit: Tropical Wholefoods