Kvinnenes samarbeid Tighanimine ble stiftet i 2007 med det formål å forbedre levekårene til kvinner i bygda Drarga i det sørlige Marokko gjennom produksjon og salg av den unike og verdifulle arganoljen. Produksjonen av arganolje er assosiert med hardt arbeid. Kvinnene i dette samarbeidet er takket være deres ambisjoner og forfedrenes kunnskaper, i stand til å skape et samfunnsøkonomisk prosjekt med ulike nasjonale og internasjonale institusjoner.

Samarbeidsprosjektet ble Fairtrade-sertifisert i 2011 for å muliggjøre at kvinner i Marokko kan nyttiggjøre enda mer. Utvinning av olje har alltid vært kvinners arbeid, men faktum at man kan tjene penger, har dette bedret kvnners sosiale stilling betraktelig. “I første omgang var det bare enker og noen skilte kvinner som var villige til å samarbeide med oss” sier Zoubida Charrouf, en av grunnleggerne av prosjektet, “Nå deltar kvinner i alle aldre.” De fleste kvinner har ingen utdanning i det hele tatt, så NGO tilbyr klasser der kvinner kan lære å lese og skrive. Kvinnene i Tighanimine har tatt over alt det administrative og de behandler også bestillinger på datamaskinen. Mer enn 60 kvinner er nå en del av Tighanimine. Deres arbede gjør at mange av deres barn kan gå på videregående skole – livet har blitt litt bedre.