Vi bestreber oss på å være så transparente som mulig. Hvis du ikke finner det du lurer på under FAQ-siden send oss gjerne en e-post ved å bruke kontaktskjemaet.

„Fair“ – et ofte brukt ord

I forbindelse med Fair Trade er det også flere ulike betegnelser som brukes:

“fair trade”. Denne betegnelsen beskriver rettferdig handled varer. Dette inluderer temaer som arbeidernes rettigheter, handelsbetingelser og ikke minst rettferdig behandling av forretningspartnere og produsenter.

“Fair Trade”, denne betegnelsen dekker hele Fair Trade bevegelsen, også alle organisasjoner og selskaper som bruker en annen fair logo (det er i tillegg til FLO også andre Fair Trade organisasjoner) Dette gjelder også de som ikke har noen form for sertifisering, men jobber ut ifra prinsippene om Fair Trade, som f.eks. en endring av det konvensjonelle verdensmarkedet og produsentstøtte.

“Fair Trade” star for alle aktivitetene til organisasjonen Fairtrade International (FLO, nasjonale Fairtrade-organisasjoner og Fairtrade-produsenters nettverk. Fairtrade er et system som identifiserer og sertifiserer produkter og distributører som oppfyller Fairtrade-standardene til FLO (Fairtrade International).

Og hva betyr egentlig Fairtrade?

Fairtrade’s hovedfokus er folk I utviklingsland. Målet er å støtte småprodusenter, bønder og arbeidere slik at de kan forbedre sin posisjon på verdensmarkedet. Kun produkter som oppfyller kravene til internasjonale Fairtrade-standardern får bruke merkeordnngen. Noen viktige krav er følgende:

 • Arbeidere, bønder og produsenter får en garantert minstelønn. Dette bidrar til å forbedre deres arbeids- og levekår på en bærekraftig måte.
 • Produsentene er garantert en rettferdig pris.
 • Fairtrade-prisene må minst dekke kostnadene til produksjon samt å sikre at de lever over fattigdomsgrensen.
 • Skadelige produksjonsmetoder, obligatorisk arbeid, diskriminering og barnearbeid er forbudt.
 • Produsentene får en Fairtrade «premium» slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn, medisinsk behandling og en bærekraftig framtid.
 • Det blir lettere for produsentene og planlegge sin egen framtid takket være langsiktig samarbeid.
 • Fairtrade-produsenter blir støttet og oppfordret til å gå over til økologisk produksjon og et tillegg blir betalt for økologisk dyrkede råvarer. Miljøvennlige standarder minsker bruken av plantevernmidler, kjemikalier og forhindrer bruken av genmodifiserte avlinger.
 • Fairtrade fremmer større likhet i internasjonal handel via dialog, åpenhet og gjensidig respekt,
 • Forbrukerne oppnår gjennom deres kjøp et personlig bidrag som fører til utvikling og til bekjempelse av fattigdom.

Målet er å bidra til et mer ansvarlig forbruk og dermed å bekjempe fattigdom. Fairtrade står for etiske handlinger og handel, bærekraft og åpenhet, bygge en bro mellom produsentene og forbrukerne. Folk som kjøper Fairtrade-produkter bidrar direkte gjennom kjøpet til en bærekraftig forbedring av fattige bønder og familiens liv. I dag er 1,3 millioner småprodusenter og arbeidere i over 70 land som har fordel av Fair Trade.

Hvorfor er noen produkter merket som “Fair Trade” uten å bære Fairtrade-logoen?

Noen organisasjoner har lenge markedsført seg som Fair Trade. Mange av disse organisasjonene ble grunnlagt lenge før Fairtrade-sertifiseringene ble etablert. Noen selskaper tilbyr produkter som det ikke er noen Fairtrade standarder, for eksempel kunsthåndverk. Fair Trade eller “fair handlet” er ikke et beskyttet begrep. Mange produsenter hevder at deres produkter er Fairtrade og i slike tilfeller er det viktig å spørre om hva som er grunnlaget for dette.

Merkeordningen Fair

Fairtrade International, forkortet FLO, er paraplyorganisasjonen til de nasjonale Fairtrade-organisasjonene. Foreningen ble grunnlagt i Bonn i Tyskland i 1997 med det formål å forene de mange forskjellige merkene og normer for rettferdig handel. FLO består av to grener:

 • FLO e.V. utvikler de forhold og prinsipper som må oppfylles for å oppnå en Fairtrade-sertifisering.
 • FLO – CERT (FLO sertifisering) kontrollerer at disse prinsippene overholdes. Dette er viktig for å sikre at meningen med ordet “rettferdig” virkelig er bak hvor merkingen “rettferdig” står.

Det internasjonale Fairtrade-systemet består i dag av tre produsentnett, 25 nasjonale Fairtrade-organisasjoner, FLO e.V. Og FLO-CERT. Fairtrade-organisasjonene allokerer merkingen i de respektive landene. I Tyskland er det for eksempel TransFair e.V. I Sveits er Max Havelaar-stiftelsen og i Østerrike utført av Fairtrade Austria. Produsentnettene representerer de mange forskjellige produsentgruppene i Latin-Amerika, Afrika og Asia (CLAC: Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, AFN: African Fairtrade Network og NAP: Network of Asian Producers). Fairtrade-merkingen av FLO er ifølge Fairtrade-forumets mening den mest kjente, og en av de strengeste kvalitetsmerkene for fair trade. Produktene som er sertifisert, er produkter som produseres under rimelige forhold eller som inneholder ingredienser som er produsert under rimelige forhold. Ingredienser som kaffe, bananer, bomull, kosmetikk, smykker, samt tre og gull.

Hva gjør Fairtrade egentlig?

Fairtrade International er en ikke-statlig organisasjon. De er ansvarlig for utviklingen av Fairtrade-standarder og støtten til produsentgruppene. Fairtrade International er paraplyorganisasjonen til de nasjonale Fairtrade-organisasjonene (for eksempel TransFair) og produsentnettene. Fairtrade-standardene gjelder for alle Fairtrade-produsenter og arbeidere. Innkjøpere og selskaper som merker sine produkter med Fairtrade-logoen, må overholde Fairtrade-standardene. Det samme gjelder for de andre aktørene i produksjonskjeden, som import, eksport og rettighetshavere. Fairtrade International støtter produsentene i å oppfylle kravene til Fairtrade-sertifisering og å skape nye muligheter på markedet for bønder og kooperativer. Fairtrade International jobber også sammen med såkalte “ledsagere” som befinner seg på stedet. De støtter produsentene med utdanning, sertifiseringsrådgivning og i kontakten med forhandlere.

Hva er Fairtrade-standarder?

Økonomiske og sosiale aspekter er grunnpilarene i Fairtrade-standardene. De lager reglene for Fairtrade. Alle produsenter og forhandlere må overholde standardene, bare da kan deres produkter få lov til å bli merket med Fairtrade-logoen. Standarden ble utviklet for å forbedre livskvaliteten til småbønder og plantasjearbeidere i verdens fattigste land. Utviklingen av standarder utføres av avdeling for standarder av Fairtrade International. De er utviklet sammen med produsenter, distributører og eksperter. Fairtrade-standardene består av kjerneindikatorer og såkalte utviklingsindikatorer. Kjernekravene må oppfylles av hver produsentgruppe for å motta Fairtrade-sertifisering. Etter den første sertifiseringen må produsentene også oppfylle utviklingsbehovene. Disse er mer omfattende og har blant annet mål å forbedre produsentens organisasjon og arbeidsforhold, men også å gjennomføre langsiktige tiltak for å beskytte miljøet.

Hva er Fairtrade I FAIR SQUARED produkter?

Alle ingredienser i et produkt som er tilgjengelig i en Fairtrade-variant, må tilsettes som en Fairtrade-sertifisert ingrediens til produktet. Med kosmetikk betyr dette at hvis en formel for eksempel krever aprikosolje, har den brukte aprikosoljen (hvis mulig) kommet fra en Fairtrade-produsent. Imidlertid er det kosmetiske ingredienser som ennå ikke er dekket av FLO-systemet. Dette betyr ikke nødvendigvis at de ikke er, eller ikke kan være Fairtrade- produsert. Men fordi de ikke er dekket av FLO, er de ikke inkludert i Fairtrade-prosentverdien som er deklarert på hvert produkt. Produkter som forblir på og absorberes av huden (for eksempel lotioner) må ha en Fairtrade-andel på minst 5%. For produkter som skylles av (f.eks. såper) er minimumskravet minst 2%. Ved første øyekast virker ikke dette spesielt “fair”. Men: Det er ikke noe Fartrade-vann, hvilket kosmetiske produkter ofte utgjør om lag 90% av innholdet, og Fairtrade-innholdet måles med sin våt vekt. Hvis vannet ikke ble regnet med, ville Fairtrade prosentvis naturligvis være mye høyere. Det er uheldig, men det er Fairtrade-regelverket. Uten vann har FAIR SQUARED kosmetikk en gjennomsnittlig Fairtrade-prosent på over 35%. De andre prosentsatsene utgjør naturlig nok andre ingredienser som trengs for kvalitativ kosmetikk og som ikke er merket av FLO. Vi holder fast på disse ingrediensene, fordi målet vårt er å ha høyest mulig prosentandel av Fairtrade ingredienser uten tap av kvalitet.

Hvordan er Fairtrade-produsentene og innkjøperne kontrollert?

Etter at produsentorganisasjonen har mottatt Fairtrade-sertifiseringen, kontrolleres de årlig. Fairtrade-sertifikatet må fornyes hvert tredje år, og da følger en omfattende undersøkelse. Sertifiseringen FLO-CERT sjekker på stedet om produsenter og forhandlere overholder Fairtrade-standarder og om de sosiale, økonomiske og miljømessige standarder er oppfylt. Det styrer også at produsentorganisasjonene er betalt fast minimumspris og Fairtrade-premium.

FLO-CERT er det uavhengige sertifiseringsselskapet til Fairtrade International. Selskapet sertifiserer produsenter og distributører av Fairtrade-standarder i over 115 land.


Inspektører er jevnlig på stedet og verifiserer at Fairtrade-standarder overholdes.

Betyr dette at betalingen når produsentene?

FAIR SQUARED mottar alle tilgjengelige Fair Trade-ingredienser fra Fairtrade-produsenter som regelmessig overvåkes av Fair Label Organization (FLO). Gjennom det er det ikke bare en minimumspris å få betalt, men også en tilleggspremium som hjelper arbeidserne og deres familier til å forbedre sine levekår. Den eksterne overvåkingen av Fairtrade (FLO) er viktig for alle parter for å sikre at forbrukeren kan være sikker på at Fairtrade-fondene faktisk kommer til de berørte. Det er dessverre også såkalte fairwashers (gratispassasjerer) som annonserer med “Fair Trade” eller “fair handlet”, selv om de ikke har noe som er verifiserbart Fairtrade i sine produkter. Fairtrade-merkingen sikrer imidlertid pålitelighet. I tillegg besøker vi våre produsentpartnere personlig og er alltid dypt imponert etter hver tur av hvordan Fairtrade virkelig kan gjøre endringer og forbedre livskvaliteten.

Kritikk av Fair Trade

Siden det er ulike Fairtrade-merkingsinitiativer, og da rettferdig handel er fundamentalt påvirket av de stadig pågående og forandrende politiske forhold i verden, er det uunngåelig at forbrukerne lurer på hvor rettferdig Fair Trade egentlig er. Her er en oppdatert samling av de vanligste tankene / kritikkene. Det finnes ingen passende kortere svar. Vi er også glade for å referere til FLO / Max Havelaars nettsteder:

 • Sertifiseringskostnadene for produsentene er for høye og må betales selv om det ennå ikke er noen kunder. Mottaker er den som sertifiserer, som fremdeles ofte lager sin egen merking.
  Vårt svar: Det er midler i Fairtrade-systemet for økonomisk svake produsenter / kooperativer som fyller dette økonomiske gapet og som gjør sertifiseringen økonomisk mulig.
 • Produsentene mottar bare en brøkdel av Fairtrade-midlene 
Vårt svar: Man kan naturligvis klage over at handelen i Europa krever en høy nettomargin for distribusjonen til å fungere. Det spiller imidlertid ingen rolle for Fairtrade bønder fordi de ønsker å selge så mye som mulig av råvarene sine. Og for det trenger de europeiske innkjøpere. Det er imidlertid ikke veldig lett for innkjøpere i Europa, med mindre de ikke er en velorganisert kjedebutikk, fordi når de teller sine kostnader sammen, er det generelt ikke mye igjen fra omsetningen.
 • Fairwashers (gratispassajerer) kan bare sertifisere et produkt i stedet for en hel produksjon eller serie. 
Vårt svar: Ja, men det er i utgangspunktet opp til kunden selv hvilken leverandør de velger å stole på
 • Det finnes også migrantarbeidere som ikke kan dra nytte av Fairtrade minstelønn

  Vårt svar: Ja, det er et gap i Fairtrade-systemet som det jobbes med. Dette gjelder, for vår nåværende kunnskap, ikke for FAIR SQUARED-partnerselskapene.