De vereniging Fair Rubber heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de verbetering van arbeids- en levensomstandigheden van de primaire producenten van rubber, als zij de fair trade principes toepassen.
Zo staat het in de statuten. Maar wat betekent dat?

Fair Rubber is goed voor de mens
Juist de primaire producenten van natuurlijke rubber, zoals de rubbertappers, de plantage medewerkers en de kleine boeren, zouden de mogelijkheid moeten hebben aan fair trade handel deel te nemen. Maar de lage prijzen maken het onmogelijk om door het werk voor zichzelf en hun families een bevredigend leven te realiseren.
Hier biedt Fair Rubber hulp: door de betaling van een fair trade premie aan de primaire producenten wordt zo goed mogelijk veiliggesteld, dat ook bij lage wereldmarktprijzen de productiekosten gedekt zijn en ze een extra bijdrage krijgen waardoor ze ruimte hebben om hun werk-en leefomstandigheden te verbeteren. De beslissing wat ze daadwerkelijk met de fair trade premie doen is aan hun.

Fair Trade is goed voor de natuur
Landbouwgif, dat bij de productie van natuurlijke rubber ingezet wordt, is niet alleen problematisch als residu in rubber – het gebruik is ook een risico voor de gezondheid van mensen die de rubber winnen en verwerken.
Fair Rubber draagt er daarom toe bij, dat fair trade condooms milieuvriendelijk geproduceerd worden en uit natuurlijke teelt voortkomt. Waar mogelijk ondersteunt Fair Rubber zijn producentenpartners bij de certificering naar de eisen van de Forest Stewardship Council (FSC). Daarbij wordt ook de naleving van de minimale sociale normen gecontroleerd.

Meer informatie vindt u op www.fairrubber.org