Wij zetten ons in voor maximale transparantie. Mocht u op deze FAIR SQUARED website en in deze FAQ geen antwoord op uw vragen gevonden hebben, stuur ons dan een e-mail via het contactformulier.

‘Fair’ – een algemeen begrip

In combinatie met fair trade komen diverse termen tot stand:

‘trade’: De term ‘trade’ refereert naar een onderdeel van het zakendoen, waarbij bepaalde goederen commercieel worden verkocht. De term verwijst ook naar het uitwisselen van goederen wat betekent het verloop van zaken tussen verschillende naties, gebieden, bedrijven, mensen, etc.

‘fair trade’ deze term beschrijft in het algemeen de eerlijke uitwisselig van goederen. Dit omvat belangen zoals werknemersrechten, belastingen, subsidies en bovenal de eerlijke behandeling van zakenpartners en producenten.

‘Fair Trade’ deze term omvat de hele Fair Trade-beweging, als ook de organisaties en bedrijven die een ander type van fair-logo dragen (naast FLO zijn er nog andere certificatie-instellingen) en ook zij die geen fair trade keurmerk dragen maar die zich houden aan de principes van fair trade. Belangrijk is dat ze de essentiële Fair Trade crietria naleven, zoals de verandering van de traditionele wereldmarkt en de ondersteuning van de producent.

‘Fairtrade’: staat voor de activiteiten van de organisatie Fairtrade International (FLO), nationale Fairtrade organisaties, Fairtrade marketing organisaties en Fairtrade producentennetwerken. Fairtrade is een systeem dat producten en distributeurs identificeerd en certificeerd die voldoen aan de Fairtrade maatstaven van FLO (Fairtrade International).

En wat betekent Fairtrade?

De belangrijkste focus van Fairtrade zijn de mensen in ontwikkelingslanden. Het doel is ondersteuning van de kleinschalige boeren en arbeiders en verbetering van hun positie op de internationale markt. Alleen producten die voldoen aan de voorwaarden van de internationale Fairtrade-normen ontvangen het Fairtrade-keurmerk. Enkele belangrijke normen zijn de volgende:

 • arbeiders, dorsers en producenten ontvangen een gegarandeerd minimumloon. Dit helpt ze hun woon- en werkomstandigheden te verbeteren op een duurzame manier.
 • De producenten hebben de garantie dat ze hun producten tegen eerlijke prijzen kunnen verkopen.
 • De Fairtrade-prijzen moeten ten minste de productiekosten dekken en de producenten de mogelijkheid bieden boven de armtegrens te leven.
 • Schadekijke praktijken, gedwongen arbeid, discriminatie en uitbuiting van kinderarbeid zijn verboden.
 • De productiegroepen ontvangen een Fairtrade-premium waarmee ze sociale projecten zoals bouw, opleiding, medische zorg etc. kunnen fiancieren en uitvoeren.
 • Producenten kunnen makkelijker toekomstplannen maken door langdurige relaties.
 • Fairtrade-producenten worden gesteund in het veranderen naar organische landbouw en een toeslag wordt betaald voor organische productie. Milieuvriendelijke normen verlagen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en chemicaliën en verboden genetisch bepaalde oogsten.
 • Fairtrade promoot grotere gelijkheid in internationale handel middels dialoog, helderheid en wederzijds respect.
 • Consumenten bereiken door hun aankoop een persoonlijke bijdrage die leidt ontwikkelingshulp en dus het overwinnen van armoede.

Het doel is bijdragen aan een meer verantwoordelijke consumptie en daardoor armoede te bestrijden. Fairtrade staat voor ethisch gedrag en handel, duurzaamheid en helderheid bouwen een brug tussen de producenten en de consumenten. Mensen die Fairtrade-producten kopen dragen daarmee direct bij aan een duurzame verbetering van de levens van arme boerenfamilies. Op het moent zijn er 1,3 millioen kleinschalige boeren en arbeiders in meer dan 70 landen die profiteren van Fair Trade.

Waarom worden sommige producten ‘fairly traded’ genoemd zonder dat ze het Fairtrade-keurmerk dragen?

Sommige organisaties hebben lang campagne gevoerd voor Fair Trade. Veel van deze organisaties zijn opgericht ver voor de Fairtrade-certificering in het leven werd geroepen. Sommige bedrijven bieden producten waarvoor geen Fairtrade-normen zijn vastgelegd, bijvoorbeeld handwerk.

Fair Trade of ‘fairly traded’ is geen beschermde term. Bij producten die claimen ‘fairly traded’ te zijn is het belangrijk te vragen naar de onderbouwing van de claim.

De Fair Label Organisatie

Fairtrade International, kortweg FLO, is de overkoepelende organisatie van de nationale Fairtrade organisaties. De vereniging is opgericht in 1997 in Bonn, Duitsland, met het doel de vele verschillende labels en normen van fair trade samen te brengen. FLO bestaat uit twee branches:

 • FLO e.V. ontwikkelt de voorwaarden en principes die behaald moeten worden om de Fairtrade-certificering te verkrijgen.
 • FLO-CERT (FLO Certificatie) controleert de naleving van deze principes. Dit is van belang om ervoor te zorgen dat de betekenis van het woord ‘fair’ echt eerlijk is wanneer het wordt gebruikt.

Her internationale Fairtrade-systeem bestaat vandaag de dag uit drie producentnetwerken, 25 nationale Fairtrade-organisaties, FLO e.V. en FLO-CERT. De Fairtrade-organisaties wijst het keurmerk toe allocate the seal in de desbetreffende landen. In Duitsland is dat bijvoorbeeld de TransFair e.V., in Zwitserland de Max Havelaar Foundation en in Oostenrijk wordt dit uitgevoerd door Fairtrade Austria. De producentennetwerken vertegenwoordigen de vele verschillende groepen van producenten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië (CLAC: Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, AFN: African Fairtrade Network en NAP: Network of Asian Producers).

Het Fairtrade-keurmerk van FLO is naar mening van het Fairtrade-forum als het meeste bekende en een van de strengste kwaliteitsmerken van fair trade. De producten die worden gecertificeerd zijn geproduceerd op fair-voorwaarden of die ingrediënten bevatten die geproduceerd zijn op fair-voorwaarden. Ingrediënten zoals koffie, bananen, katoen, cosmetica, juwelen als ook hout en goud.

Wat doet Fairtrade precies?

Fairtrade International is geen overheidsinstellingen. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Fairtrade-normen en de ondersteuning van de producentgroepen. Fairtrade International is de overkoepelende organisatie van de nationale Fairtrade organisaties (bijvoorbeeld TransFair) en de producentennetwerken.

De Fairtrade-normen zijn van toepassing op alle Fairtrade producenten en arbeiders. De handelaars en bedrijven die hun producten van het Fairtrade-keurmerk voorzien moeten de Fairtrade-normen naleven. Hetzelfde geldt voor de andere deelnemers van de productieketen zoals importeurs, exporteurs en vergunninghouders.

Fairtrade International ondersteunt de producenten in het behalen van de voorwaarden voor de Fairtrade-certification en in het creeëren van nieuwe kansen op de markt voor boeren en cooperaties. Fairtrade International werkt ook samen met zogenoemde ‘liason officers’ die ter plaatse zijn. Zij ondersteunen de producenten met opleiding, certificering, raageving en in het contact met handelaren.

Wat zijn de Fairtrade-normen?

Economische en sociale aspecten zijn de pijlers van de Fairtrade-normen. Ze maken de regels van Fair Trade. Alle producenten en handelaren moeten de normen naleven, alleen dan mogen hun producten het Fairtrade-keurmerk dragen. De normen zijn ontwikkelt om de leefkwaliteit te verbeteren van kleinschalige boeren en plantage-arbeiders in de armste landen van de wereld. De ontwikkeling van de normen is uitgevoerd door de Department of Standards van Fairtrade International. Ze zijn ontwikkelt samen met de producenten, distributeurs en deskundigen. De Fairtrade-normen bestaan uit kernindicatoren en zogenoemde ontwikkelingsindicatoren. De kernvoorwaarden moeten door iedere producentgroep gehaald worden om de Fairtrade-certificering te krijgen. Na de eerste certificering moeten de producenten ook de ontwikkelingseisen halen. Deze zijn meer uitgebreid en hebben onder andere het doel de organsatie en werkomstandigheden te verbeteren maar ook om langdurige maatregelen te nemen om het milieu te beschermen.

Wat is Fairtrade in FAIR SQUARED producten?

Alle ingrediënten van een product, welke aangeboden worden in een Fairtrade variant moeten worden toegevoegd als een Fairtrade-gecertificeerd ingrediënt aan het product. Bij cosmetica betekent dit dat wanneer een formule bijvoorbeeld abrikozenolie nodig heeft, de gebruikte abrikozenolie (indien mogelijk) van een Fairtrade-producent moet komen.

Echter, er zijn cosmetische ingrediënten die nog niet gedekt zijn door het FLO-systeem. Dit betekent echter niet dat ze niet eerlijk geproduceerd (kunnen) zijn. Maar omdat ze niet gedekt zijn in de FLO, zijn ze niet opgenomen in de Fairtrade-percentagewaarde dat is aangegeven op elk product.

Producten die op de huid blijven en worden opgenomen door de huid (bv. lotions) moeten een Fairtrade-percentage hebben van minimaal 5%. Voor producten die afgewassen worden (bv. zeep) is de minimum eis tenminste 2%. Op het eerste gezicht lijkt dat niet echt ‘fair’.

Echter; er bestaat geen fair trade water, wat bij cosmetische producten vaak 90% van de inhoud is en de Fairtrade inhoud wordt gemeten door het natte gewicht. Als het water niet werd geteld, zou het Fairtrade-percentage natuurlijk veel hoger zijn. Dat is jammer maar zo zijn de Fairtrade-regels. Zonder water heeft de FAIR SQUARED cosmetica een gemiddels Fairtrade-percentage van meer dan 35%. De andere percentages bepalen natuurlijk andere ingrediënten die nodig zijn voor kwalitatieve cosmetica en die niet het FLO-keurmerk dragen. We houden vast aan deze ingrediënten omdat ons doel is het hoogst mogelijke percentage van Fairtrade-ingrediënten te hebben zonder kwaliteitsverlies.

Hoe worden Fairtradeproducenten en handelaars gecontroleerd?

Nadat de producentorganisatie de Fairtrade-certificering heeft ontvangen, wordt dit jaarlijks gecontroleerd. De Fairtrade-certificering moet iedere drie jaar worden vernieuwd, wat gebeurt met een uitgebreid onderzoek.

De certificering FLO-CERT controleert ter plaatse of producenten en handelaren zich schikken naar de Fairtrade-normen en als de sociale, economische en milieunormen worden behaald. Het controleert ook of de producentorganisaties de vastgestelde minimumprijs en Fairtrade-premium betaald krijgen.

FLO-CERT is het onafhankelijke certificeringsbedrijf van Fairtrade International. Het bedrijf certificeert producenten en distributeurs met de Fairtrade-normen in meer dan 115 landen. Inspecteurs zijn regelmatig ter plaatse en controleren of ze zich vasthouden aan de Fairtrade-normen.

Bereikt het geld de producenten?

FAIR SQUARED koopt alle beschikbare Fair Trade ingrediënten van Fairtrade-producenten die regelmatig worden gemonitored door de Fair Label Organization (FLO). Via deze weg wordt niet alleen een minimumprijs betaald maar ook een aanvullend premium wat de arbeiders en hun families helpt hun leefomstandigheden te verbeteren.

De externe controle van Fairtrade (FLO) is belangrijk voor alle partijen om te garanderen dat de consument er zeker van kan zijn dat de Fairtrade-fondsen werkelijk bij de desbetreffende pesonen terecht komt. Er zijn helaas ook zogenoemde ‘fairwashers’ (freeriders) die adverteren met ‘Fair Trade’ of ‘fairly traded’ ondanks dat zij niet dat toetsbaar Fairtrade is in hun producten hebben. Het Fairtrade-keurmerk zorgt echter voor vertrouwen. Verder bezoeken we onze producentenpartners persoonlijk en zijn na elke reis steeds erg onder de indruk van de mate waarin Fairtrade echt een verandering kan maken en de kwaliteit van leven verbetert.

Beoordelingen van Fairtrade

Sinds er verschillende Fairtrade keurmerk initiatieven zijn en fair trade fundamenteel getroffen wordt door de voortdurende en veranderende wereld politieke omstandigheden, is het onvermijdelijk dat consumenten zich altijd afvragen of fair trade echt wel fair is.

Hierbij een up-to-date verzameling van de meest algemene gedachten / kritieken. Er zijn geen passende korte antwoorden. We verwijzen hiervoor ook graag naar de websites van FLO?/?Max Havelaar:

 • De certificeringskosten voor producenten zijn te hoog en moeten betaald worden ook als er nog geen klanten zijn. Begunstigde is de certificeerder, die nog steeds regelmatig hun eigen nieuwe keurmerk bedenkt. Ons antwoord: Er zijn fondsen in het Fairtrade-systeem voor financieel zwakke producenten / cooperaties die dat gat dichten en de certificering financieel mogelijk maken.
 • De boeren ontvangen slechts een fractie van de Fairtrade toeslag. Ons antwoord: Men kan natuurlijk klagen over het feit dat de handel in Europe een hoog netto marge vereist voor de distributie om te functioneren. Het doet er echter niet toe voor de Fairtrade boeren want zij willen zoveel mogelijk van hun grondstoffen verkopen. En daarvoor hebben ze Europese handelaars nodig. Het is echter niet erg makkelijk voor handelaars in Europe, mits zij geen goed georganiseerde agentschap zijn, omdat wanneer zij hun kosten bij elkaar optelllen er over het algemeen weinig van hun omzet overblijft.
 • Fairwashers kunnen alleen een productcertificeren in plaats van een hele productie(serie). Ons antwoord: Ja, maar het is in principe aan de klant zelf welke leverencier zij wensen te vertrouwen.
 • Er zijn ook rondtrekkende arbeiders die niet kunnen profiteren van het minimum Fairtrade-loon. Ons antwoord: Ja, dat is een gat in het Fairtrade-systeem waar aan gewerkt word. Dit is echter, voor zover ons bekend, niet van toepassing op de FAIR SQUARED partnerbedrijven.