Nie wszystke surowce, które FAIR SQUARED przerabia, są ujęte przez organizację Fair Label e.V. (FLO). Bo istnieje zbyt wiele naturalnych składników. Jeden z tych surowców to kauczuk naturalny (płynnie: lateks), bardziej znany jako gumka. Kauczuk naturalny uzyskiwany jest z soku tropikalnego drzewa “Hevea Brasiliensis”. Stowarzyszenie Fair Rubber e.V. postawiło sobie za cel, “przyczynić się do poprawy warunków pracy i życia głównych producentów gumy przez stosowanie zasad uczciwego handlu.” Tak to stoi w statucie. Ale co to znaczy? Fair Rubber jest dobry dla ludzi. Właśnie ci główni producenci naturalnego kauczuku, więc “Gummizapfer”, pracownicy plantacji i chłopi małorolni powinni mieć możliwość uczestniczyć w uczciwym handlu. Ale niskie ceny sprawiają, że niemożliwe dla nich jest, zapewnić sobie i rodzinie tą pracą wygodne życie. Tu ustala Fair Rubber: Płacąc premię 0,50 € za kg kauczuku zapewione jest w miarę możliwości, że pokryte są koszty produkcji. Ponadto dzięki Fairtrade premii pozostaje niewielka swoboda do posunięć poprawiających ich warunki pracy i życia. O zastosowaniu tej premii decyduje FLO: Przez zarząd związku rolników małorolnych, lub na plantacjach przez gremium, które składa się z wybranych przedstawicieli załogi i zarządu. Wszystkie FAIR SQUARED produkty, które zostały certyfikowane przez Fair Rubber e.V. to prezerwatywy i kolejne produkty z naturalnego lateksu.

Więcej informacji na www.fairrubber.org