PeTA (People for the ethical Treatmant of Animals) jest największą organizacją praw zwierząt na całym świecie i walczy między innymi przeciw masowej hodowli zwierząt, doświadczeniom na zwierzętach lub hodowli zwierząt futerkowych. Sporządza listę wszystkich marek, które pisemnie zapewniły, że nie przeprowadzono ani nie zalecano doświadczeń na zwierzętach. PeTA przyjmuje na pozytywną listę wyłącznie firmy z najlepszą wytyczną przeciw doświadczeniom na zwierzętach. Są to firmy, których polityka zajmuje wyraźne stanowisko przeciw doświadczeniom na zwierzętach i które w ten sposób pomagają, unikać tych doświadczeń a w przyszłości kompletnie je zlikwidować. Dla FAIR SQUARED te kryteria nie były trudne do spełnienia, ponieważ my od samego początku wstawiamy się aktywnie za ochroną zwierząt. FAIR SQUARED zadeklarowała w stosunku do PeTA, że ani obecnie, ani w przyszłości, doświadczenia na zwierzętach nie bedą przeprowadzone ani zalecane. Produkty FAIR SQUARED nie zawierają w ogóle składników pochodzenia zwierzęcego, na przykład zwierzęcą skórę, sierść, mięso, części ciała, miód, wosk pszczeli, jedwab jak również ich produkty uboczne. FAIR SQUARED GmbH i jej produkty zostały sprawdzone przez PeTA i mogą reklamować z pieczęcią PeTA.

Więcej informacji na www.PETA.org