Staramy się o najwyższą przejrzystość. Jeśli nie znaleźli państwo odpowiedzi na swoje pytania na stronie internetowej lub w tych FAQs, prosimy napisać nam emaila przez formularz kontaktowy.

“Fair” – słowo dużo używane

W związku z uczciwym handlem powstało kilka różnych pojęć:

“uczciwy handel”: Uczciwy handel jest zrozumiały jako sprawiedliwe zachowanie przy wymianach towarów. Do tego należą tematy jak prawa pracowników, cło, subwencje i przede wszystkim sprawiedliwy stosunek z partnerami handlowymi i producentami.

“Fair handel”: Tym pojęciem objęty jest cały ruch uczciwego handlu, również organizacje i firmy, które noszą inną uczciwą pieczęć (Są również inne komitety certyfikacji oprócz FLO) i również takie, które nie mają certyfikacji, ale utrzymują zasady uczciwego handlu. Ważne jest, że dotrzymują istotnych kryterii uczciwego handlu, na przykład zmiana konwencjonalnego handlu światowego i wspieranie producentów.

“Fairtrade”: znaczy aktywność organizacji Fairtrade International (FLO), narodowych organizacji Fairtrade, organizacji marketingowych Fairtrade i Fairtrade-sieci producentów. Fairtrade jest ruchem, który identyfikuje i certyfikuje produkty i handlarzy, które i którzy odpowiadają Fairtrade-normom FLO (Fairtrade International).

Co Fairtrade teraz znaczy?

W centrum uwagi Fairtrade stoją ludzie z Południa. Chłopi małorolni i pracownicy w krajach rozwijających się są konkretnie wspierani i ich pozycja na rynku światowym ulepszana. Tylko produkty, które odpowiadają międzynarodowym wymaganiom Fairtrade-norm, mogą nosić pieczęć Fairtrade. Ważną cześcią tych norm jest na przykład:

Pracownicy, zbieracze i producenci dostają gwarantowane minimalne wynagrodzenia. Poza tym pomagamy im ulpeszać długotrwale ich warunki życia i pracy.
Producenci mają gwarancję, sprzedawać swoje produkty po uczciwych cenach.
Ceny Fairtrade muszą przynajmniej pokrywać koszty produkcji i minimum egzystencji. Praktyki szkodliwe dla zdrowia, praca przymusowa, dyskryminacja i wyzyskiwawcza praca młodocianych są zakazane.
Grupy producentów otrzymują Fairtrade premię, przez którą mogą być finansowane i przeprowadzone projekty socjalne jak budowanie studni, wykształcenie, opiekę medyczną i inne.
Przez długotrwałe stosunki handlowe jest ułatwione dla producentów planowanie na przyszłość. Fairtrade producenci są wspierani w przestawieniu na ekologiczne gospodarstwo i płacona jest dopłata za biologicznie wyrabiane produkty. Normy środowiskowe ograniczają używanie pestycydów i chemikaliów i zakazują genetycznie zmodifikowane nasiona.

Przez dialog, przejrzystość i wzajemny respekt uczciwy handel wspiera więcej równości w międzynarodowym handlu. Konsumenci dokonują swoim zakupem osobisty wkład na pomoc dla krajów rozwijających się i tym samym do pokonania biedy. Celem jest, organizować konsumpcję odpowiedzialnie i w ten sposób redukować biedę na Południu. Fairtrade stoi za etycznym działaniem, długotrwałością i przejrzystością – i tak buduje most między producentami i konsumentami. Ludzie, który kupują Fairtrade-produkty, dokonują swoim zakupem konkretny wkład długotrwale ulepszyć życie rodzin rolników. Obecnie 1,3 milionów chłopów małorolnych i pracowników w więcej niż 70 krajach korzystają z uczciwego handlu.

Dlaczego niektóre produkty zawierają wskazówkę, że są “”uczciwe handlowane””, bez noszenia pieczęci Fairtrade?

Niektóre organizacje angażują się od wielu lat w uczciwy handel. Dużo tych organizacji zołożono wiele lat zanim certyfikacja Fairtrade wogóle została powołana do życia. Po części oferują te firmy lub organizacje produkty, dla których jeszcze nie ma Fairtrade norm – jak na przykład rzemiosło artystyczne.

Fair handel lub “”uczciwie handlowany”” nie jest chronionym pojęciem. Przy produktach, które stawiają roszczenia, być uczciwie handlowanym, ważne jest dokładnie zapytać, na czym to roszczenie polega. Tylko pieczęć Fairtrade podlega niezależnej kontroli i gwarantuje dotrzymania ustalonych norm.

Co jest organizacja Fair Label?

Fairtrade International, krótko FLO, jest centralną organizacją narodowych organizacji Fairtrade. Ta organizacja została założona w roku 1997 w Bonn, z zamiarem połączenia wielu różnych marek i norm uczciwego handlu. FLO składa się z dwóch gałęzi:

  • FLO e.V. opracowuje warunki i zasady, które muszą być spełnione, żeby otrzymać certyfikację Fairtrade.
  • FLO-CerT (FLO certyfikacja) kontroluje dotrzymanie tych zasad. To jest ważne by zapewnić, że naprawdę “fair” jest w tym, za czym “”fair”” stoi.

Międzynarodowy system Fairtrade składa się dzisiaj z trzech sieci producentów, 25 narodowych organizacji Fairtrade, FLO e.V. i FLO-CERT. Organizacje Fairtrade przyznają znak jakości w poszczególnym kraju. W Niemczech jest to na przykład TransFair e.V., w Szwajcarii fundacja Max Havelaar i w Austrii Fairtrade Austria. Sieci producentów reprezentują wiele różnych grup producentów w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji (CLAC: Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo, AFN: African Fairtrade Network und NAP: Network of Asian Producers).

Pieczęć Fairtrade od FLO jest według oceny forum uczciwego handlu jednym z najbardziej znanych i surowych znaków jakości uczciwego handlu. Certyfikowane są uczciwie wytwarzane produkty lub produkty z uczciwie wyrabianych składników, na przykład kawa, banany, bawełna, kosmetyki, biżuteria, ale również drewno i złoto.

Co Fairtrade dokładnie robi?

Fairtrade International jest organizacją pozarządową. Jest ona odpowiedzialna za wynalezienie Fairtrade-norm i opiekę grup producentów. Fairtrade International jest centralną organizacją narodowych organizacji Fairtrade (między innymi od TransFair) i sieci producentów.

Fairtrade-normy dotyczą wszystkich Fairtrade-producentów i pracowników. Również sprzedawcy i firmy, które oznaczają swoje produkty pieczęcią Fairtrade, muszą trzymać się Fairtrade-norm. Tak samo inni aktorzy łańcuchu logistycznego: Jak na przykład importerzy, eksporterzy i licencjobiorcy.

Fairtrade International wspiera producentów, dotrzymać warunków, dostać Fairtrade-certyfikację i stworzyć nowe szanse rynkowe dla kooperacji rolników. Przy tym pracuje Fairtrade International z tak nazywanymi “” Liaison Officer”” razem, którzy są przy producentach na miejscu. Oni wspomagają producentów w szkoleniach, naradach do certyfikacji i kontaktach z handlarzami.

Czym są Fairtrade normy?

Ekonomia, Ekologia i Społeczność to trzy słupy Fairtrade-norm. One tworzą zasady gry uczciwego handlu. Wszyscy producenci i handlarze muszą trzymać się Fairtrade-norm – tylko wtedy mogą oznaczać swoje produkty pieczęcią Fairtrade.

Normy są opracowane, aby długotrwale ulepszać życie chłopów małorolnych lub zatrudnionych na plantacji, którzy żyją w najbiędnieszych krajach na świecie. Opracowanie norm następuje przez wydział dla norm Fairtrade International. Są one wspólnie opracowane z producentami, handlarzami i ekspertami. Fairtrade-normy składają się z żądanych wymóg (“Core indicators”) i tak nazwanych wskaźników rozwoju (“Development indicators”). żądane wymogi muszą być spełniane przez każdą grupę producentów, żeby otrzymać Fairtrade-certyfikację. Po pierwszej certyfikacji producenci muszą poza tym spełnić wskaźniki rozwoju. Te są w znacznym stopniu i mają między innymi za cel, ulepszać organizację i warunki pracy producentów, ale również realizować długotrwale działające posunięcia w celu ochrony środowiska.

Co wszystko jest Fairtrade przy FAIR SQUARED produktach?

Wszystkie składniki produktu, które są dostępne jako wariant Fairtrade, muszą również jako Fairtrad-certyfikowany składnik być stosowany w tym produkcie. Dla wyrobów kosmetycznych znaczy to, że jeśli na przykład gdzieś na świecie od producentów Fairtrade dostępny jest wartościowy olejek z moreli, musi być on zastosowany. Istnieją jednak składniki kosmetyczne, które do dziś nie mogą być produkowane sprawiedliwie i dlatego nie mają wpływu na procentualną wartość Fairtrade, która jest deklarowana na każdym produkcie.

Przy produktach, które wchłaniane są przez skórę jako “Leave On produkty”, Fairtrade-skład musi wynosić przynajmniej 5%. Przy produktach, które służą do mycia (na przykład mydło jako “Rinse-Off produkty”) musi on mieć przynajmniej 2%. Wygląda to teraz nieszczególnie “fair”.

Ale: nigdy uczciwie handlowanym składnikiem nie będzie na przykład woda, której skład wynosi do 90% w wielu kosmetykach. Na wszystkich Fairtrade-kosmetykach Fairtrade-skład wody (waga mokra) jest zasadniczo wyznaczony. Gdyby był wyliczony, procentualny skład suchy, byłby on oczywiście o wiele większy. Szkoda, ale takie są Fairtrade-normy. Bez wody FAIR SQUARED kosmetyki mają średni Fairtrade-skład większy niż 35%. Resztę procentów wynoszą naturalne składniki, które potrzebne są na dobre kosmetyki i (jeszcze) nie są produkowane jako Fairtrade-surowce. My trwamy przy tym, bo naszym celem jest najwyższy Fairtrade-skład bez utraty jakości.

Jak są kontrolowani producenci i handlarze Fairtrade?

Po otrzymaniu certyfikacji Fairtrade, organizacje producentów kontrolowane są co roku. Co trzy lata Fairtrade-certyfikacja musi być odnowiona, co wiąże się ze szczególnie obszerną kontrolą..

Towarzystwo certyfikacji FLO-CERT kontroluje na miejscu, czy Fairtrade-normy są dotrzymane oraz socjalne, ekonomiczne i ekologiczne normy są realizowane przez producentów i handlarzy. Ono kontroluje również, że organizacje producentów otrzymają ustaloną minimalną cenę i Fairtrade-premię.

FLO-CERT jest niezależnym przedsiębiorstwem certyfikacji Fairtrade International. Firma certyfikuje producentów i handlarzy w ponad 115 krajach na Fairtrade-normy. Przy tym są na miejscu inspektorzy w regularnych odstępach i kontrolują, czy Fairtrade-normy są dotrzymane.

Czy pieniądze docierają do producentów?

Najpierw FAIR SQUARED sprowadza wszystkie z uczciwego handlu dostępne składniki od Fairtrade-producentów, którzy są regularnie kontrolowani przez Fair Label Organisation (FLO). Przy tym nie jest tylko zapłacona cena minimalna, lecz również dodatkowa premia, które pomaga pracownikom i ich rodzinom, ulepszyć ich warunki życia.

Zewnętrzny nadzór przez Fairtrade (FLO) jest ważny dla wszystkich uczestników, aby konsumenci mogli być pewni, że Fairtrade-pieniądze też naprawdę kompletnie dochodzą do uczestników. Ponieważ istnieją niestety też niezrzeszeni (tak zwani “Fair Washer”), którzy reklamują z “Fairtrade” lub “fair”, ale niestety nie ma sprawdzalnego Fairtrade w produktach. Zaufanie tworzy tutaj pieczęć Fairtrade.

Poza tym odwiedzamy naszych producentów-partnerzów osobiście i po każdej podróży znów jesteśmy głęboko pod wrażeniem, jak bardzo Fairtrade może zmieniać warunki życia.

Punkty krytyki przy uczciwym handlu

Ponieważ istnieją różne iniciatywy pieczęci Fairtrade a uczciwy handel stale jest pod wpływem dynamicznej światowej sytuacji politycznej, nieuniknione, że wielu konsumentów pyta się, czy uczciwy handel naprawdę jest uczciwy/fair. Oto aktualny zbiór najczęstszych myśli/punktów krytyki. Do każdego są obszerne dopasowane odpowiedzi. Chętnie wskazujemy dodatkowo na strony internetowe FLO / Max Havelaar.

Koszty certyfikacji dla producentów są za wysokie, które również powstają, chociaż nie ma jeszcze odbiorców. Profitent jest to osoba, która certyfikuje i która często wynajduje nowe własne pieczęcie. Nasza odpowiedź: W systemie Fairtrade istnieje dla finansowo słabych producentów/kooperatywów fundusz, który zamyka tą finansową lukę i umożliwa certyfikację.

Fairtrade opłata licencyjna jest obliczona procentualnie od ceny ostatecznej produktu (kosmetyki na przykład 3%), bez uwzględnienia Fairtrade-składu. Nasza odpowiedź: To jest prawidłowo, ale przy kosmetykach jest to na przykład zaletą dla całego systemu, bo większość kosmetyków składa się 80% z wody, która nie może być zdobyta jako Fairtrade.

Rolnicy otrzymują tylko ułamek Fairtrade-opłaty. Nasza odpowiedź: Oczywiście można się skarżyć na to, że handel w Europie żąda 40% do 60% marży netto za jego funkcję dystrybucji. Fairtrade-rolnikowi jest to obojętne, ponieważ chce on sprzedać możliwie dużo swoich surowców. Do tego potrzebuje on wielu handlarzy w Europie. Handlarz w Europie, o ile nie ma dobrze z organizowanej sieci sklepów, też nie ma łatwo, bo jeśli się razem zliczy jego zewnętrzne koszty, to zwykle mało pozostaje z obrotów. Dlatego ważny tu jest żyjący uczciwy zamiar.

Fairwasher mogą certyfikować tylko jeden produkt, nie całą produkcje lub serię. Nasza odpowiedź: Prawda, ale konsumenci w końcu sami decydują, czy ufają temu albo innemu sprzedawcy.

Istnieją również robotnicy sezonowi, którzy nie mogą profitować z Fairtrade-ceny minimalnej. Nasza odpowiedź: Tak, to jest luka w systemie Fairtrade, na którą się pracuje. Według naszego aktualnego stanu wiedzy nie dotyczy to partnerskich firm FAIR SQUARED.