Från receptutvecklingen, till designen, uppfyllningen av produkterna, förpackningen till och med lagerbevaringen – allt färdigställs på plats i Tyskland med tillförlitlighet och effektivitet.

Hur producerar vi FAIR SQUARED-produkter? Våra rättvisemärkte ingredienser från växtriket kommer från hela världen och när de ankommer i vårt lager blir de kvalitetstestade. Ingredienser fr ån Rättvis Handel är enligt v år erfarenhet ofta smak- och doftintensivare än m ånga konventionellt producerade r åvaror. Det är alltid en särskilt upplevelse för v åra anställda när de möts av dofterna i vårt lager. Så doftar världen.

Så snart de färska råmaterialen blivit godkända bearbetas de. Våra anställda och våra lokala partnerföretag i Tyskland arbetar sedan många år med kosmetik- och läkemedelsproduktion. Tack vare deras erfarung blandas råmaterialen enligt recepten från FAIR SQUARED till högkvalitativa kosmetik- och hygienprodukter.