Många företag antar att de utför rättvis handel, att de finner djurskydd viktigt eller att deras verksamhet är ekologiskt hållbar. FAIR SQUARED antar också det, men vi låter detta antagande regelmässigt kontrolleras av en oberoende tredje part. Inga marknadsföringsordvisor utan komplett transparens. Många konsumenter känner till och litar på de oberoende Sigillintiativen och vi stödjer de också av full övertygelse. Vi önskar härmed att presentera er för våra olika sigillpartners.

Fair Squared Partner - FSC - vegan, fair tradeFSC
Be om våra certifierade produkter