Inte alla råmaterial som FAIR SQUARED bearbetar omfattas av Fair Label Organisation e.V (FLO). För det finns det helt enkelt för många olika naturliga råmaterial. Ett av dessa råmaterial är naturlatex, mer känt som gummi. Det utvinns från saften från det tropiska trädetHevea Brasiliensis. Föreningen Fair Rubber e.V. har satt som mål att „bidra till en förbättring av arbets- och livsvillkoren för primärproducenterna av gummi, vilket skall ske genom principer från Rättvis Handel.” Så är det författat. Men vad betyder det?

Fair Rubber är bra för människor. Primärproducenterna av naturligt latex, alltså de som tappar gummiträden, plantagearbetarna och de småskaliga jordbrukarna skall ha möjligheten att vara delaktiga i Rättvis Handel. De låga priserna gör det dock omöjligt för dem att genom sitt arbete försörja sig själva och sina familjer.

Det är här Fair Rubber träder in: Genom betalningen av en Fairtradepremie av 0,50 € per kilo latex blir det till allra största mån säkerhetsställt att produktionskostnaderna täcks även vid låga världsmarknadspriset. Dessutom räcker även premien till att förbättra producenternas arbets- och livsvillkor. Hur denna premie skall användas beslutas hos en förening av småskaliga bönder, eller hos plantagearbetarna hos ett organ plantagearbetare som består av utvalda personalrepresentanter.

Alla FAIR SQUARED-produkter som certifierats av Fair Rubber e.V. är kondomer och kommande produkter gjorde av naturligt latex.

Mer information finns på: www.fairrubber.org