FSC® (Forest Stewardship Council®) är engagerar sig i att främja miljövänlig, socialt gynnande och ekonomiskt hållbar skogsförvaltning. En skogsförvaltning som tar hänsyn till våra nuvarande och de kommande generationernas sociala, ekonomiska och ekologiska behov. FSC-märkningen säkerställer att endast FSC-certifierade och kontrollerade material kommer till användning under hela produktionskedjan.

Följande material kan användas för att producera FSC-certifierade produkter: FSC-certifierade kvantiteter, kontrollerade träkällor eller återvunnet material. Beroende på typ av FSC-märkning kan man se om produkten härstammar från FSC-certifierat skogsbruk (FSC 100%), om endast återvunnet material (FSC-återvunnet) använts eller om en blandning av certifierade och kontrollerade material (FSC Mix) använts.