Halal betyder på arabiska “tillåtet” eller „lagenligt“. För en muslim är förtärandet av fläskkött och svinets biprodukter såsom blod samt berusande dryck (alkohol) förbjudet. Men även andra djur, som annars för en muslim är tillåtna att förtära, blir otillåtna om de ej slaktats på regelrätt sätt. Människor intar inte bara ämnen med munnen, utan även genom huden, bland annat via kosmetik. För muslimer är det därför nödvändigt att deras kosmetik är fri från „förbjudet” innehåll samt att maskiner inte blivit kontaminerade vid produktion.

Vad exakt betyder det?

  • I certifierade produkter får endast ingredienser som kan påvisas som Halal användas
  • Råvaror som är Halal får inte blandas med icke-överensstämmande råvaror
  • Halvfabrikat som är halal får inte blandas med icke-överrensstämmande halvfabrikat
  • Varken i råvarolager eller vid produktionen får en korskontamination äga rum
  • HALAL-konforma färdigprodukter får inte blandas med icke-konforma färdigprodukter
  • Rengöringsmedel och övriga hjälpämnen får inte riskera HALAL-statusen
  • Alla produkter måste kunna spåras

När ni kollar på FAIR SQUARED produkternas INCI kommer ni till exempel att se produkten cetearylalkohol som ingrediens. Detta är en fettalkohol som tjänar som emulgator och som gör huden len och smidig. Den kommer från växtriket och är till skillnad från ethanol ”HALAL”. De flesta muslimer som lever i Europa har svårigheter att på plats finna HALAL-kosmetikprodukter.

Det är därför vi är här.

www.halal-europe.com