PeTA (People fort he ethical Treatment of Animals) är den största djurrättsorganisationen i världen och kämpar bland annat mot massdjurhållning, djurförsök samt pälsuppfödning. PeTA listar alla märken som har gett en skriftlig garanti att de själva inte utfört djurförsök eller att de inte gett i uppdrag att utföra djurförsök. PeTA inkluderar även företagen med de bästa riktlinjerna mot djurförsök på sin OK-lista. Detta är företag vars företagspolitik tar klar ställning mot djurförsök och vilka därmed hjälper till att undvika djurförsök och i framtiden att fullkomligt avskaffa det.

För FAIR SQUARED var dessa kriterier inte svåra att uppfylla eftersom de alltid funnit djurskydd mycket viktigt. FAIR SQUARED har betygat inför PeTA att de aldrig har och aldrig själva kommer att utföra eller att ge i uppdrag att utföra djurförsök.

FAIR SQUARED-produkter innehåller inga ingredienser av animaliskt ursprung, som till exempel hud, fäll, kött, kroppsdelar, honung, bivax, side eller dess biprodukter. FAIR SQUARED GmbH och dess produkter har testats av PeTA och får annonsera med deras logo.

Mer information finnes här: www.PETA.org