Sigillet från den internationella föreningen ”The Vegan Society” med administrativt säte i Birmingham finner man inte bara på kosmetika, utan även på livsmedel, kläder, rengöringsprodukter och andra produkter. Märkningen garanterar att inget animaliskt innehåll förekommer. Produkterna från FAIR SQUARED är certifierade från det engelska Vegan Society och motsvarar deras standards. Här är ett udrag från deras standards:

  • Animaliskt innehåll: Tillverkaren och/eller producenten av den certifierade produkten får inte inkludera några animaliska produkter eller animaliska biprodukter i sin produkt eller vid framställningen av produkten.
  • Djurförsök: Utvecklingen och/eller produktionen av en produkt får inte inkludera eller ha inkluderat djurförsök. Varken i firmans namn eller via ett extert parti som kontrolleras av firman.
  • Genetiskt modifierade organismer: Utvecklingen och/eller tillverkningen av genetiskt modifierade organismer får inte inkludera några gener från djur eller substanser som härstammar från animaliskt ursprung. Produkter vars gener modifierats måste kännetecknas som detta.
  • The European Vegan Union uppskattar att Europa har mellan 2 – 10 % människor som har en vegetarisk livsstil. Den största delen är kvinnor (förhållandet mellan kvinnor och män ligger på 4,3 till 1). Efterfrågan av produkter utan animaliskt innehåll har under de senaste åren haft en markant ökning. Den största ökningen ses hos yngre människor. Enligt en studie utförd av Mintel köper numera var femte 16 – 24-åring köttalternativ. Etiskt motiverade vegetarianer och veganer beaktar även att deras kosmetik är fri från animaliska produkter och djurförsök. Därför är det viktigt att hela produktionskedjan är komplett vegansk. Därtill hör även det icke-animaliska limmet och tejpen vid förpackning och att djur inte utnyttjas vid skörden av råmaterial.

Mer information finnes på: www.vegansociety.com