FAIR SQUARED är ett GmbH registrerat i Tyskland med säte i Köln. Bolagets aktier är familjeägda och varken ett bolag eller en finansiell investerare är direkt eller indirekt delaktig i FAIR SQUARED. Vår administration och vårt lager ligger i Köln-Marsdorf och omfattar 700 kvadratmeter. Ytterligare lagringskapacitet kommer att tillhandahållas externt av vår logistikleverantör.

Våra affärsprinciper bygger på öppenhet, social och miljömässig kompatibilitet, djurs välbefinnande och solidaritet med människor i missgynnade regioner i världen.

FAIR SQUAREDs internationella och exklusiva affärspartner är också oberoende familjeföretag som handlar med naturlig mat, naturkosmetik eller med andra ekologiskt värdefulla produkter.

FAIR SQUARED-produktionspartnerna är inte ekonomiskt beroende av FAIR SQUARED GmbH. Vi förhandlar på ögonivå, behandlar våra partner med respekt och vi värdesätter en ärlig dialog med våra kunder. Detta leder till långsiktiga kontrakt som översätter mer rättvisa till internationell handel.

Recepten av produkterna är bolagets egendom. Varje halvår utvecklar FAIR SQUARED 5-8 noveller, som presenteras i februari och september varje år. Varumärket FAIR SQUARED är ett registrerat varumärke i många länder i världen.