Den naturliga latex som vi använder för våra Fair Rubber Association-certifierade kondomer kommer från delstaten Tamil Nadu i södra Indien. Latexen för FAIR SQUARED-kondomer kommer från New Ambadi-plantagen i Tamil Nadu. Den säljs under Fair Trade-villkor. Hållbar produktion leder till ökad biologisk mångfald, djur har återvänt, växter trivs. Plantagen erbjuder miljömedvetenhetskurser, observationer delas med närliggande byar. Respekt och uppmärksamhet för detaljer, inte bara gällande naturen, är ett gemensamt ansvar. Socialt ansvar och samarbete är viktigt vid New Ambadi. Den Fair Trade-premie som betalas för varje kg latex används för att förbättra plantagearbetarnas levnads- och arbetsvillkor. Arbetstagare och ledningen fattar ett gemensamt beslut för Fair Trade-premien skall användas. Tillgången till medicinsk behandling har förbättrats, studenter kan ansöka om bidrag och lån och ett ytterligare pensionssystem för arbetarna har etablerats.

Från delstaden Tamil Nadu i södra Indien kommer naturlatexen som används för FAIR SQUAREDs e.V-certifierade kondomer. Denna latex produceras på ett så hållbart och miljövänligt sätt som möjligt på New Ambadi-plantagen i södra Indien. Detta främjar den biologiska mångfalden, den naturliga vegetationen frodas och djur som för sedan länge varit försvunna har återvänt. Plantagen erbjuder inte bara kurser i hållbart arbete för sina arbetare, utan kunskapen delas också med övriga bybor. Respekt och noggrannhet – inte bara när det handlar om miljön – är trots allt ett gemensamt ansvar.

På plantagen läggs stort värde på socialt ansvar och mänsklig interaktion. Med tilläggspriset för varje kilo latex förbättras levnadsvillkoren för plantagearbetarna ständigt. Plantagearbetarna och förvaltningen av plantagen bestämmer gemensamt hur denna premie skall spenderas. Sjukvården har förbättrats, kostnaderna för skola och utbildning har delvis subventionerats och en tilläggspensionsförsäkring för arbetarna har skapats tack vare Fair Trade-premien.

Photo credit: Fair Rubber © Martin Kunz